Listy poptávek

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Další možnosti rozpočtu > Číselníky v rozpočtu >

Listy poptávek

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Pokud mají být výsledky z rozpočtu programu OCEP exportovány do XLS souboru poptávky, je podmínkou vyplnění číselníku listů poptávek. To se provede automaticky při importu položek ze souboru s poptávkou, nebo to můžeme provést v číselníku ručně.

Okno_Ciselnik_Listu_Poptavek

V horní části okna je tabulka s již načteným seznamem listů ze souboru s poptávkou. V prvním sloupci tabulky je název souboru s poptávkou a ve druhém sloupci názvy jeho listů. Před názvem souboru je barevná signalizace, který list se importoval, případně bude exportovat do tohoto listu. Červený křížek signalizuje, že se list vynechává a zelená fajfka, že se s tímto listem pracuje a bude se do něj exportovat.

Pod tabulkou je Detail aktuálního listu z XLS souboru poptávky:

Soubor - název XLS souboru

List - název listu aktuálního XLS souboru

Ve spodní části Detailu je tabulka s přiřazením sloupců tohoto listu. Po načtení položek ze souboru poptávky zde vidíme aktuální spárování sloupců XLS souboru s informacemi v rozpočtu OCEP. Toto spárování zde můžeme měnit. V hlavičce tabulky je název sloupce ze souboru a v comboboxu pod hlavičkou lze vybrat, co bude do daného sloupce z rozpočtu OCEP exportováno. Pokud je hlavička sloupce zvýrazněna červeně, tento sloupec se vynechává.

Tlačítko "Načíst soubor" umožňuje přidat do tabulky další XLS soubor, kam se mohou data z tohoto rozpočtu exportovat. To lze ručně specifikovat u položek na záložce Poptávka. Tlačítko "Odstranit" umožní na dotaz smazat jeden nebo více záznamů z tabulky. Obě možnosti jsou k dispozici i v kontextovém menu na tabulce.