- A -

Adresář

Aktualizace ceníku

Aktualizace ceníků

Aktualizace ceníku položkou z rozpočtu

Aktualizace ceníku z okna přenosu

Aktualizace dat

Aktualizace materiálu v rozpočtu

Aktualizace OCEP

Aktualizace včetně navázaných

Aktualizace včetně vazeb

Aktuální značka

Anglické texty faktury

ARES

Automatická aktualizace programu

Automatické ukládání rozpočtu

Automatické zálohování

Automatické zálohování rozpočtu

Automatický import

Automatický přepošet ceny

Automatický výběr skladu

- C -

Cena ceníková do rozpočtu

Cena materiálu do rozpočtu

Cena skladová do rozpočtu

Ceníky

Ceníky HZS

Ceníky materiálů

Ceníky prací

Co je program OCEP

- Č -

Časové mzdy

Česká verze

Číselné řady dokladů

Číselník DPH

Číselník pracovníků

Číselník značek rozpočtu

Členění položek

- D -

Dávkové předvyplnění vrácenky

Dávkové předvyplnění výdejky

Definice skladů

Dělení rozpočtu na samostatné části

Detail položky

Dobropis

DOC

Dočasné datum

Dodávka nebo materiál

Dohledání podle čísla položky

Dohledání podle ID položky

Dokumenty k rozpočtu

Dopdavatelé

Doplnění materiálů k montážním položkám

Doplnění navázaných položek

Doplnění prací k materiálům

Doplnění prací k materiálům z XLSX

DPH v rozpočtu

Drag&Drop

Druhy prací firmy

- E -

EET

IconModul Faktury
IconFaktury
IconProdejky
IconMožnosti hlavního okna

Elektronická evidence tržeb

IconModul Faktury
IconFaktury
IconProdejky
IconMožnosti hlavního okna

Excel

Expirované nabídky

Export cen do XLS

Export do clipboardu

Export do schránky

Export objednávek do CSV

Export pro SONEPAR

Export rozpočtu

Export sestavy

- F -

Faktury

Faktury v režimu EU

IconObory fakturace
IconZpůsob úhrady
IconPředdefinované texty
IconMožnosti hlavního okna

Filtrování položek

Finanční rozdíly

Firemní komunikace

Firemní režie

Formáty importu dat

- H -

Heslo rozpočtu

Historie práce s rozpočtem

Hlavní okno OCEP

Hromadné změny ceníků

Hromadné změny položek

Hromadný výběr položek

- I -

IBAN

Ikony hlavního okna

Ikony rozpočtu

Import ceníků XLS, DBF, CSV, XML

Import položek z XLS

Import rozpočtu

Import rozpočtu do rozpočtu

Import z poptávky

IconImport rozpočtu z poptávky
IconAktualizace ceníku včetně navázaných

Import z XLS

Import ze souboru do rozpočtu

Inovace programu OCEP

Instalace na síti

Instalace programu

Instrukce rozpočtu

Interval rychlého vyhledání

- J -

JPG

IconExport tiskové sestavy
IconDokumenty k rozpočtu

- K -

Kalkulace rozpočtu

Klonování dokladů

Klonování položek

IconKlonování
IconKlonování položek

Klonování rozpočtů

Kódy pohybů skladových dokladů

Komunikace nad rozpočtem

Konstantní symboly

Kontextové menu

Kopírování položek

Kopírování rozpočtů

Kopírování vazeb

Kopírování z rozpočtu do rozpočtu

Korekce stavu skladu

- L -

Licence programu

Listy poptávek

Logo na tiskové sestavy

Lokální nastavení

- M -

Mazání položek z rozpočtu

Měna dokladu

Měna rozpočtu

Modul Faktury

Modul Objednávky

Modul položky rozpočtu

Modul Sklady

Možnosti hlavního okna

Možnosti rozpočtu

Možnosti tisku

Možnosti zobrazení okna

- N -

Nacenění XLS rozpočtu

Náhled tiskové sestavy

Náhrada položky v rozpočtu

Nápověda ve stromě

Nastavení demontáže

Nastavení exportu objednávek

Nastavení písma

Nastavení tisku

Nastavení tisku objednávek

Nastavení způsobu tisku

- O -

O aplikaci OCEP

Objednávky

Obnova dat ze zálohy

Obnova rozpočtu z automatické zálohy

Obnova rozpočtu z uživatelské zálohy

Obory fakturace

Ocenění pracovníků

Ocep.config

Odběratelé

Odpojení pracovníka

Odstranění skupiny

Odstranit všechny prázdné

Okraje stránky

Omezení ceny rozpočtu

Online dohledání kontaktu

Online technická podpora

Opravný daňový doklad

Opravy sestav

Optimalizace ceny rozpočtu

Orientace stránky

Ostatní materiál

IconRekapitulace
IconOkno Možnosti v rozpočtu

Označení měny

- P -

Parametrizování zástupce programu

PDF

IconExport tiskové sestavy
IconDokumenty k rozpočtu

Peněžní ústav

IconMožnosti faktur a prodejek
IconMožnosti hlavního okna

Pevná prodejní cena

Pevný rabat

Plátce/neplátce DPH

Plocha okna rozpočtu

Počet kopií

Položková faktura

Položky dodávek

Položky HZS

Položky materiálu

Položky prací

Poptávky XLS

Pořadí sloupců pro tisk

Poznámky rozpočtu

Požadavky ze zakázky

Pracovníci na zakázce

Práva do skladů

Prodejka za hotové

Prodejní cena materiálu

Předdefinované texty

Přednastavení globálních parametrů

Předvyplnění příjemky

Předvyplnit výdejky

Přejmenování skupiny v členění

Přenesená daňová povinnost

IconFaktura v režimu přenesené daňové povinnosti
IconMožnosti faktur a prodejek

Přenos do rozpočtu

IconPřenos položek do rozpočtu
IconOkno přenosu položek do rozpočtu

Přepočet cen rozpočtu

Přepočet času a ceny

Přepočet měny dokladu

Přepočet prodejní a nákupní ceny

Přepočet skladu

Přesun položek

Přesun rozpočtů do jiné skupiny

Přesun z rozpočtu do rozpočtu

Převod dat do nové verze

Převzetí ceny z ceníku

Přihlášení pracovníka

Příjem na sklad

Příjemka z dodacího listu SONEPAR

Přímý import do rozpočtu

Připojení programu k databázi

Příprava mezd z HZS

Přirážky dodávek

Přirážky materiálů

Přirážky prací

Přirážky rozpočtu

IconPřirážky rozpočtu
IconPřirážky

Přirážky rozpočtů

Přirážky v rozpočtu

Přístupová práva

Publikace

- Q -

QR kód platby

IconMožnosti faktur a prodejek
IconTisk faktur a prodejek
IconQR kód platby
IconMožnosti hlavního okna

- R -

Rabat na položky

Razítko pracovníka

Rekapitulace rozpočtu

Režie pro výpočet nákladů

Rozdělení položky rozpočtu

Rozpočet v různých měnách

Rozpočtová faktura

Rozpočty

Rozsah stránek

Ruční pořízení mezd

Ruční založení ceníku

Rychlé vyhledání

- S -

SELPO Broumy

Sériové a aplikační číslo

Sestava Produktivita a výkony

Sestava Rozdělení mezd pracovníkům

Sestava skladových karet

Sestava výdejů na zakázku

Sestava Výkony a mzdy

Seznam akceleračních kláves

Seznam přihlášených uživatelů

Seznam rozpočtů

Signalizace staré ceny

Sjednocení sazby DPH

Sjednotit DPH

Skladové karty

Sledování úhrady

Sleva při importu

Sloučení položek v rozpočtu

Slovenská verze

Spárování sazeb DPH

Splatnost

Správce systému OCEP

Stav nabídky

Stavový řádek

Subdodávky rozpočtu

- Š -

Šablona čísla dokladu

Školení programu

- T -

Tabulkový pohled

TeamViewer

Tisk dokladu

Tisk skladových dokladů

Tooltip v členění

Třídění členění položek

Třídění záznamů

Třídění záznamů v tabulce

Tvorba nových vazeb

Tvorba vazeb mezi položkami

Tvorba vlastních položek

- Ú -

Úhrady faktur

Úkolové mzdy

Úvodní text faktury

Uzávěrka skladu

Uživatelé programu

Uživatelská záloha

Uživatelské pořadí položek

- V -

Vazby mezi položkami

Vazby v rozpočtu

Vlastní členění rozpočtu

Vlastní pořadí položek

Vlastní tvorba členění

Vlastnosti ceníku materiálu

Vlastnosti prací

Vlastnosti skladových karet

Vnitřní export ceníků

Vnitřní import ceníků

Vrácení do skladu

Vrubopis

Výběr fontu

Výběr sloupců pro tisk

Výběr tiskárny

Výběr tiskové sestavy

Výběr více položek

Výdej ze skladu

Vyhledání položky v rozpočtu

Vyhledání záznamu

Výchozí DPH rozpočtu

Výkaz plnění PDP

Vymazání skladových karet

Vynucený přepočet rozpočtu

Vynulovat sazbu DPH

Výpočet cen za montáž

Výpočet ceny práce

Výpočet mezd z položek

Výpočet prodejních cen

Vyúčtování zálohy

Vzhled stránky

- W -

Word

- X -

XLS

IconExport tiskové sestavy
IconDokumenty k rozpočtu

XLS poptávka

IconImport rozpočtu z poptávky
IconListy poptávek

- Z -

Zadání skladové karty čtečkou čárového kódu

Zákazníci

Zálohová faktura

Zálohování dat

IconZálohování programu
IconZálohování dat

Založení nové položky

Založení rozpočtu

Založení skladové karty

Zaokrouhlení dokladu

Zaokrouhlení faktur

Zaokrouhlení rozpočtu

Zástupce rozpočtu na disku

Závěrečný text faktury

Závěrečný text rekapitulace

Zisk rozpočtu

Zjednodušený daňový doklad

Změna DPH v rozpočtu

Změna množství v rozpočtu

Změna množství včetně navázaných položek

Změna přihlašovacího hesla

Změna přístupového hesla

Změna výšky záložek

Změna značky

Značky požadavků

Způsob úhrady