Aktualizace ceníku z rozpočtu

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Další možnosti rozpočtu >

Aktualizace ceníku z rozpočtu

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Stejně jako při tvorbě rozpočtu lze aktualizovat z okna rozpočtu položky v hlavním okně změněnými položkami z rozpočtu. Můžeme aktualizovat existující položky, nebo nově vytvořené položky z rozpočtu ukládat do ceníku hlavního okna. Možnost aktualizace je dostupná z kontextového menu volbou "Aktualizace ceníku" nebo na záložce "Detail" položky. Tam je v pravém dolním rohu tlačítko "Aktualizace ceníku >>" po jehož stisku se objeví aktualizační okno. Pokud již položka v ceníku hlavního okna existuje, provádí se její aktualizace a v okně je vidět nad detailem položky její umístění v ceníku. Pokud tato položka v ceníku není - byla vytvořena ručně v rozpočtu, nebo byla z ceníku smazána, objeví se okno, v jehož levé části je členění ceníků daného typu z hlavního okna. V členění určíme umístění nové položky v hlavním okně.

Pokud v okně aktualizace upravíme u položky libovolný údaj oproti rozpočtu, bude do hlavního okna uložena takto upravená položka.

Volbou "Aktualizace ceníku >>" se provede tato činnost pouze s aktuální položkou. "Aktualizace ceníku" z kontextového menu provede tuto akci se všemi vybranými položkami.

Okno aktualizace montážní položky (práce):

Okno_Aktualizace_Prace_Pri_Tvorbe_Rozpoctu

Pokud jsou všechny údaje s aktualizovanou položkou shodné, není žádná hodnota zvýrazněna.

Okno aktualizace materiálu a dodávek:

Okno_Aktualizace_Materialu_Pri_Tvorbe_Rozpoctu

Rozdílné hodnoty u položek jsou pro lepší přehlednost barevně zvýrazněny. Před potvrzením změn a jejich uložení do ceníku hlavního okna je možné u aktuální položky rozpočtu provést jakékoliv změny v uvedených editačních buňkách.

Pokud se v rozpočtu z poptávky do Názvu 2 u položky ukládá její původní číslo a název, lze volbou "Aktualizovat i Název 2" umožnit nebo zabránit jeho uložení do ceníku v hlavním okně.

V případě, že aktualizované položka v ceníku není - byla vytvořena ručně v rozpočtu, nebo byla z ceníku smazána, objeví se okno, v jehož levé části je členění ceníků hlavního okna. V členění určíme umístění nové položky v hlavním okně a potvrdíme aktualizaci (doplnění nové položky) tlačítkem "OK".

Okno_Aktualizace_Nove_Dodavky_Z_Rozpoctu

 

Okno aktualizace HZS:

Okno_Aktualizace_HZS_Pri_Tvorbe_Rozpoctu

Pokud existuje v číselníku Druhy prací firmy položka s aktuální sazbou, je zobrazena tato položka. Pokud tato sazba v číselníku neexistuje, nabídne program vytvoření nové položky v číselníku s možností editace popisu druhu práce s aktuální sazbou. Tyto změny jsou po stisku tlačítka "OK" uloženy do položky v hlavním okně OCEP.