Než začnete...

Členění:  Základní informace >

Než začnete...

Návrat na přehled kapitolDalší stránka

Notes_OCEPJak začít?

 

Pro snadné zvládnutí práce s programem OCEP doporučujeme učinit následující kroky:

 

1) pozorně si přečtěte tuto elektronickou příručku

2) pracujte vždy s nejaktuálnější verzí programu (informujte se o novinkách u svého dodavatele programu OCEP)

3) nápověda obsahuje videa pro názorné předvedení práce s programem (v rozsahu celkem 9 hodin)

4) zajistěte si zaškolení u vašeho dodavatele programu OCEP

 

Jestliže budete mít jakékoliv otázky, konzultujte je prosím nejprve s touto příručkou. Jestliže zde nenajdete uspokojivou odpověď, spojte se s vaším dodavatelem programu.

 

Co je to program OCEP?

Program OCEP (oceňování montážních prací) slouží k efektivní tvorbě nabídkových cen pro různé obory montážních činností. Spojením položek montážních ceníků, materiálů, dodávek a HZS (hodinové zúčtovací sazby) s libovolně uživatelsky definovatelnými přirážkami dostáváme rychle a jednoduše výslednou cenu rozpočtu.

Program OCEP má modulární konstrukci, která se může rozšiřovat společně s rostoucí firmou. Základem programu je kalkulační (rozpočtový) modul "Ceníky" s modulem "Adresy" a "Rozpočty". Tato základní část programu zajišťuje tvorbu rozpočtů včetně kalkulace ziskovosti a DPH. Program lze rozšířit o další moduly - "Faktury", "Objednávky", "Sklady" (s možností práce s více sklady) a "Mzdy".

Konstrukce programu řeší provázání montážních položek s materiály a umožňuje tak velice rychle sestavit požadovaný rozpočet. Při sestavování rozpočtu program spočítá i normovanou spotřebu času na požadovanou montáž. Podle těchto údajů je možno naplánovat práci montérů na konkrétní rozsah montáže. Materiálové potřeby zakázky se registrují v požadavcích na materiál, a v případě, že požadované položky nejsou na skladě, je možné automaticky vytvořit objednávku. Úkolové mzdy montérů se počítají podílem z fakturace dle mzdových tarifů jednotlivých montérů. Následuje fakturace zakázky.

V programu jsou evidovány nákupní ceny jednotlivých materiálů, dodávek, subdodávek a dalších komponent rozpočtu. Ze známých údajů, režií montážní firmy a z volně definovatelného kalkulačního vzorce program spočítá náklady a následně i zisk zakázky. Tato nepostradatelná kontrola je možná i u nabídkových rozpočtů, kde se při výpočtu vychází z reálných nákupních cen, které jsou známy a z předpokládaných nákladů na realizaci rozpočtu.

Program umí načíst, ocenit a vyplnit poptávky zasílané investory v XLS/XLSX formátu.

OCEP lze provozovat jako lokální nebo síťové řešení.

 

Ukázka základní práce s programem od založení rozpočtu, přes vyhledání položek, zadávání do rozpočtu, přirážky prací a materiálů, úpravu cen a prezentaci rozpočtu na tiskových sestavách.