Aktuální značka

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Další možnosti rozpočtu >

Aktuální značka

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

V určitých případech potřebujeme rozpočet rozdělit na dílčí samostatně fungující části (instalaci a hromosvody, jednotlivá podlaží v objektu, různé budovy apod.). K tomuto účelu slouží v rozpočtu značka. Při založení nového rozpočtu je v jeho číselníku značek přednastavena značka "A". Nově pořizované položky dostávají právě tuto značku "A".

Pokud chceme rozpočet takto dělit na více částí, musíme je nejprve v číselníku vytvořit. Vytvoření značek v rozpočtu je popsán v kapitole Značky číselníku v rozpočtu.

Selekci pro značky definované v číselníku značek rozpočtu je možné vybrat v comboboxu "Aktuální značka" v pravé horní části okna rozpočtu. Pokud je v okně rozpočtu vybraná nějaká aktuální značka, tuto značku dostávají v rozpočtu nově pořizované položky. V případě, že není vybraná žádná aktuální značka (prázdná buňka výběru značky), přiřazuje se položkám v rozpočtu značka "A". Pokud je tato výchozí značka z číselníku odstraněna nebo přepsána jiným symbolem, dostanou nové položky první značku z číselníku dle abecedy.

Podle toho, jaká "Aktuální značka" je v nástrojové liště okna rozpočtu vybraná, jsou i v mezivýsledcích, rekapitulaci a kalkulaci výsledky pro vybranou "Aktuální značku". Pokud není vybraná žádná "Aktuální značka", jsou v mezivýsledcích, rekapitulaci a kalkulaci výsledky za celý rozpočet. Umožňuje to ve velkém rozpočtu evidovat několik samostatných dílčích rozpočtů.

Aktuální značka funguje jako filtr položek. To znamená, že v rozpočtu budou vidět jen položky se značkou definovanou v "Aktuální značce". Pokud je "Aktuální značka" v pravém horním rohu okna rozpočtu prázdná (bez definovaného filtru), jsou zobrazeny všechny položky aktuálního rozpočtu.

Rozpočet lze spočítat jako celek, nebo za jednotlivé značky, nebo pro více značek najednou. V comboboxu "Aktuální značka" v rozpočtu lze zadat více značek současně přímo z klávesnice. Po odchodu z výběru aktuální značky klávesou Enter je pak celý rozpočet ihned automaticky přepočten. Více značek lze definovat buď jako interval značek "A-C", nebo jednotlivé značky oddělené čárkou "A,C,E", nebo kombinace obou způsobů "A-C,E".  Program kontroluje správnost zadané definice v boxu "Aktuální značka". Pokud vyhodnotí chybu, zobrazí hlášení a nebude zobrazena žádná položka, protože žádná položka neodpovídá chybně definovanému filtru.