Formulářový pohled

Členění:  Úvod do systému > Práce s okny > Datová okna >

Formulářový pohled

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Formulářový pohled (Detail položky) se používá pro zobrazení obsahu databázového záznamu vhodný k jeho editaci. Jeden záznam v databázi zabírá celou plochu záložky a editační prvky formuláře zpravidla odpovídají jednotlivým položkám databázového záznamu. Formulářový pohled je výhodný pro jeho přehlednost - je vidět celý záznam najednou. Snadno se proto v záznamu orientuje.

Formularovy_pohled

Formulářový pohled (záložku Detail) je možno zobrazit nebo skrýt z programové nabídky (menu) "Zobrazit" - "Záložky". Pro přechod mezi editačními prvky v Detailu můžeme použít klávesy TAB a kombinaci kláves Shift+TAB pro přesun v protisměru, nebo ťukneme levým tlačítkem myši na editační buňce, do které se chceme dostat. Při editaci dat v editačním prvku můžeme využívat schránku (ClipBoard) Windows. Pro práci se schránkou jsou určeny položky Kopírovat (Ctrl+C), Vyjmout (Ctrl+X) a Vložit (Ctrl+V) - v závorkách akcelerační klávesy těchto funkcí, nebo položky z kontextového menu, kterou vyvoláme pravým tlačítkem myši v editační buňce.

Formularovy_pohled_kontextove_menu

Toto kontextové menu obsahuje nejen položky pro práci se schránkou, ale též položky "Zpět" (pro odvolání posledních změn v editačním prvku) a "Vybrat vše" (pro výběr veškerého textu v editačním prvku).