Vlastnosti ceníku prací

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Hlavní okno OCEP > Ceníky >

Vlastnosti ceníku prací

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

V kontextovém menu (pravé tlačítko myši) na větvičce montážního ceníku zvolíme "Vlastnosti". Zobrazí se okno, kde se nastavuje výchozí chování vybraného montážního ceníku, jehož název je zobrazen v titulku okna.

Okno_Vlastnosti_Ceniku_Praci

Zaškrtnutí volby "Povolit demontáž položek ceníku" určuje, že jakákoli položka tohoto ceníku může být považována za demontáž, pokud se tak v okně přenosu do rozpočtu označí. V rámečku pod touto volbou se nastavují koeficienty, kterými se počítá cena za demontáž (montážní cena násobená zadaným koeficientem). V případě demontáže jde o koeficienty nižší nebo rovno jedné. Jsou zde zvlášť koeficienty pro demontáž "úplnou" (opatrná demontáž pro opětovnou montáž demontovaného zařízení) a demontáž "do šrotu" (ostatní likvidace namontovaného). Pro oba typy demontáže se ještě rozlišují koeficienty pro fakturaci (směrem k zákazníkovi) a koeficienty na mzdy, jimiž se přepočítávají mzdy montérů. Koeficienty demontáže jako jediný parametr tohoto okna mohou být nastaveny odlišně na různé skupiny ceníku. V dalších podskupinách se "Vlastnosti" vyvolají stejným způsobem - z kontextového menu na skupině. Pokud na podskupině nejsou nastaveny jiné hodnoty na ceníku, je to signalizováno textem "Hodnoty jsou převzaty z nadřazené skupiny...". Při změně libovolné hodnoty tato informace zmizí. Mechanismus výpočtu upřednostňuje nastavení blíže položce. To znamená, pokud je nastavení provedeno ve Vlastnostech celého ceníku, platí pro celý ceník, pokud nikde ve vnořené skupině není nastaveno něco jiného. Pokud je na jakékoli podskupině nastaveno něco jiného, než ve Vlastnostech celého ceníku, má toto nastavení přednost a platí pro položky dané skupiny a pro všechny dále vnořené skupiny a jejich položky.

Rámeček "Výpočet cen" určuje způsob výpočtu ceny pro položky aktuálního montážního ceníku. Výpočet ceny může být nastaven podle "Hodinové sazby" nebo podle "Indexu". Při výpočtu preferujeme výpočet podle uživatelsky nastavitelné hodinové sazby. Tento výpočet vychází z nastavení druhu práce firmy a z normované spotřeby času (v normominutách) u jednotlivých montážních položek. Čas u položky je konstanta, na kterou lze jednoduše aplikovat hodinovou sazbu podle režií montážní firmy, místě kde a pro koho se montuje. Každý jednotlivý rozpočet lze pochopitelně počítat s individuální hodinovou sazbou. Pokud z jakýchkoli důvodů nebude odpovídat časová norma (změní se například technologie montáže a pod.), není problém tento údaj v detailu montážní položky opravit a změnit tak montážní cenu. V případě nastaveného výpočtu podle hodinové sazby, lze výši hodinové sazby vybrat z nabídky "Druhu práce firmy". Program nabídne možnosti z číselníku hlavního okna. Pokud v nabídce chybí požadovaná činnost nebo sazba, tlačítkem "<<" za výběrem otevřeme přímo číselník, kde požadované doplníme nebo upravíme.

V případě výpočtu podle "Indexu" se zpřístupní zadání výše indexu. Index je "abstraktní koeficient" kterým se původní ceníkové ceny přepočítávají na ceny aktuální. Tím, že každá cena je aktuální pouze pro někoho (různé firmy mají různé režie a tudíž i různé reálné ceny za montáž) a to ještě na krátký omezený čas, je mnohem výhodnější výpočet podle "Hodinové sazby".

Rámeček "Výpočet mezd" nastavuje pravidla, podle kterých se počítá v nabídkách nákladová část rozpočtu týkající se mezd montérů. Program OCEP kalkuluje nejen koncovou cenu pro investora, ale i nákladovou cenu pro montážní firmu, za kterou danou činnost zrealizuje. Tím způsobem lze počítat okamžitý předpokládaný zisk a ten případně podle potřeby korigovat. I mzdy patří pochopitelně do nákladové části rozpočtu. "Simulované mzdy" v nabídce lze počítat zadaným procentem z původních neindexovaných ceníkových cen, nebo mzdovou sazbou z normativní spotřeby času.

Všechny montážní ceníky mají toto okno k nastavení jejich chování. Každý montážní ceník může mít individuální nastavení.