Výběr (označení) více položek najednou

Členění:  Úvod do systému > Práce s okny > Datová okna >

Výběr (označení) více položek najednou

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Oznaceni_polozek

Položky se kterými chceme provádět různé operace (přesun v rámci ceníku, přenos do rozpočtu, kopírování, vymazání, hromadný přepočet…) je nutné nejprve označit. Označení jedné položky se provádí zmáčknutím levého tlačítka myši na této položce v tabulkovém pohledu (v pravé části okna "Průzkumník"). Pokud chceme označit interval položek (od - do), označíme první požadovanou položku intervalu levým tlačítkem myši, podržíme klávesu Shift a ťukneme (levým tlačítkem myši) na poslední položce, kterou chceme označit. Následně můžeme pustit klávesu Shift.

Obdobným způsobem lze označit interval položek pomocí klávesnice. Označíme první položku tak, že se na ní postavíme, podržíme klávesu Shift a šipkou nahoru nebo dolu se přesuneme na konec intervalu, který chceme označit. Následně pustíme obě klávesy (Shift i příslušnou šipku).

Pokud chceme označit více položek, které spolu nesousedí, provedeme to obdobným způsobem, s tím rozdílem, že při označování držíme zmáčknutou klávesu Ctrl. Na klávesnici se toto provádí zmáčknutím klávesy Ctrl následným pohybem šipkami nahoru a dolů a označováním požadovaných položek klávesou Mezerník s přidrženou klávesou Ctrl.

V případě, že chceme zrušit označení položek, provedeme to stejným způsobem jako označování (funguje to jako přepínač, jednou označíme a podruhé označení zrušíme). Zrušení označení všech položek se provádí ťuknutím levého tlačítka myši na libovolné neoznačené položce. Další možností označování položek je volba z kontextového menu na tabulce. Máme tu dvě možnosti - "Vybrat vše" - funguje i na akcelerační klávesy Ctrl+A, což provede označení všech položek v tabulce. Další možnost je "Invertovat výběr", což neoznačené položky označí a u označených zruší jejich označení.