Výpočet ceny práce

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Úprava ceny rozpočtu >

Výpočet ceny práce

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Program umožňuje při výpočtu ceny položek montážních ceníků postupovat dvěma způsoby:

 - výpočet ceny práce podle HZS (hodinové zúčtovací sazby) firmy

 - výpočet podle indexu

Přepínání mezi oběma způsoby se provádí ve vlastnostech konkrétního montážního ceníku v rámečku "Výpočet cen". Okno "Vlastnosti" vyvoláme volbou "Vlastnosti" kontextového menu (pravé tlačítko myši na konkrétním montážním ceníku). Přednastavení způsobu výpočtu nově zakládaného rozpočtu se provádí ve "Vlastnostech" příslušného montážního ceníku v hlavním okně programu OCEP. Pokud je na záložce "Vlastnosti" vybraného montážního ceníku (v hlavním okně programu) nastaven výpočet podle "Hodinové sazby", s tímto typem výpočtu pro tento ceník je i zakládán nový rozpočet. Změny typu výpočtu lze v rozpočtu kdykoliv provést na záložce "Vlastnosti" příslušného ceníku.

Okno_Vlastnosti_Ceniku_Praci_V_Rozpoctu

Výpočet ceny práce podle HZS:

U jednotlivých montážních položek dodávaných s programem jsou informace o normované spotřebě času na jednotku montáže. Z těchto údajů a zadaného množství program spočítá celkový normovaný čas potřebný na zadanou montáž. Z požadované hodinové sazby firmy a normovaného času u položky vychází výsledná cena práce podle tohoto ceníku. Z této ceny a původní ceníkové ceny (rok 1989) se spočítá informativní index na položky ceníku. Tento způsob výpočtu vyžaduje u všech použitých položek informaci o normované spotřebě času. V případě, že u některé položky tato informace chybí, je celkový potřebný normovaný čas chybný. Pak je u tohoto druhu výpočtu chybná i celková cena (položky, které nemají informaci o čase nejsou tak do ceny započteny). Toto je signalizováno na záložce "Informace" volby "Možnosti" z menu "Nástroje" okna rozpočtu, nebo na záložce "Detail" modulu "Rozpočty" hlavního okna programu.

Pro tento druh výpočtu musí být na záložce "Vlastnosti" vybrán výpočet podle "Hodinové sazby". Pro tento způsob výpočtu je přístupná i editační buňka pro změnu této sazby. Hodinová sazba je do rozpočtu převzata ze stejné záložky tohoto ceníku z hlavního okna programu OCEP.

Výpočet ceny práce podle indexu:

U jednotlivých montážních položek dodávaných s programem jsou ceny za jednotku v cenové hladině roku 1989, kdy "skončila platnost" těchto ceníků. Neustále jsou však jakousi pomůckou pro sestavení ceny. Po roce 1989 byly cenovými věstníky ministerstva financí vyhlašovány indexy na původní ceníky. Index je koeficient, kterým se přepočítávají původní ceny. Tím se zohledňuje rozdíl mezi cenovou úrovní roku 1989 a aktuálním rokem.

Index je však abstraktní číslo, které v sobě skrývá více faktorů. Jsou to například režie firmy, místo kde a pro koho se montuje apod.. Z těchto důvodů je leckdy problém tento index správně určit s ohledem na výše uvedené - každá firma má jiné režie a tudíž by i cenu za montáž měla mít svoji specifickou, nikoliv někým předepsanou a pevně danou. Proto je jednodušší zvolit výpočet podle HZS, kterou každá firma zná a ze které lze jednoduchým způsobem vycházet.

Pro tento druh výpočtu musí být na záložce "Vlastnosti" vybrán výpočet podle "Indexu". Pak je přístupná i buňka pro jeho změnu. Jeho hodnota je do rozpočtu přenesena ze stejné záložky tohoto ceníku v hlavním okně programu.