Druhy mezd

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Mzdy v rozpočtu >

Druhy mezd

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Program OCEP řeší i mzdové odměňování montérů. V případě montážních ceníků se jedná o úkolový způsob odměňování podle normované spotřeby času u položek a skutečně odpracovaných hodin nebo podílem z fakturace. U položek hodinové zúčtovací sazby (HZS) se počítají mzdy montérů z jejich jednotkové časové mzdy nastavené v číselníku pracovníků pro konkrétní zakázku. Pro účely výpočtu mezd pracovníkům jsou u jednotlivých montérů v tomto číselníku definované jejich mzdové hodinové tarify.

Okno_Vlastnosti_Ceniku_Praci_V_Rozpoctu

Úkolové mzdy:

Ve "Vlastnostech" montážních ceníků se nastavuje způsob výpočtu částky na mzdy při použití tohoto ceníku. Mzdy za montážní ceník je možno počítat z neindexovaných cen položek nebo z jejich normočasu.

Výpočet procentem z neindexovaných cen:

Nastaveným procentem z "původní" ceníkové ceny je počítaná celková částka na mzdy za vybraný ceník. Tento způsob výpočtu vychází z historických pramenů a mechanismů výpočtů původních ceníků řady M. Původní ceníkové ceny (na úrovni roku 1989) jsou na aktuální montážní cenu přepočítávány definovaným indexem nebo jsou aktuální montážní ceny počítány z normativní spotřeby času u jednotlivých položek. Tento výpočet mzdové základny za konkrétní montážní ceník v zakázce, který bude následně rozdělen montérům na mzdy, vychází z procent z těchto původních ceníkových cen.

Příklad: Při ceníkové ceně 10,- Kč za montáž jedné jednotky (např. montáž instalační krabice...) je za tuto montáž podle nastavených 140% podílu na mzdy v okně "Vlastnosti" na mzdu počítána z této položky na montáž jedné jednotky částka 14,- Kč.

Tento výpočet nelze použít u ceníků, kde v ceně položky montážního ceníku je obsažen i spotřebovaný materiál. Vhodnější způsob výpočtu mzdové základny je v dnešní době druhý způsob výpočtu, který vychází z normativní spotřeby času u jednotlivých položek.

Výpočet mzdovou sazbou na hodinu z normočasu:

Základna pro výpočet mezd konkrétního montážního ceníku v zakázce se počítá ze zadané mzdové hodinové sazby a celkové normované spotřeby času za zadané položky v rozpočtu.

Příklad: Při časové normě 30 Nmin (normominut) na montáž jedné jednotky (např. montáž svítidla...) je za tuto montáž podle nastavených mezd 100,- Kč/hodinu (1 Nhod = 60 Nmin) v okně "Vlastnosti" na mzdu počítána z této položky na montáž jedné jednotky částka 50,- Kč.

Nastavení, které se takto provede ve "Vlastnostech" v modulu "Ceníky" v hlavním okně OCEP se automaticky přenáší do nově zakládaných rozpočtů, kde je lze individuálně měnit.

V rozpočtu je celkový součet úkolových mezd za aktuální ceník zobrazen v okně mezivýsledků.

Časové mzdy:

Výpočet časové mzdy montéra (z položek HZS - hodinové zúčtovací sazby) se provádí součinem celkového času (položky HZS nebo její části) a mzdového hodinového tarifu montéra (pro konkrétní druh činnosti).