Příprava k rozdělení mezd

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Mzdy v rozpočtu >

Příprava k rozdělení mezd

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Prvním předpokladem pro rozdělení zakázkových mezd montérům je naplnění číselníku pracovníků v rozpočtu těmi, kterým budeme mzdy rozdělovat. Naplnění číselníku pracovníků se provádí v okně rozpočtu. Z menu "Číselníky" volbou "Pracovníci" otevřeme okno tohoto číselníku. Do tohoto číselníku rozpočtu se přebírají pracovníci z téhož číselníku v hlavním okně OCEP. Z těchto důvodů je nejprve nutné pořídit pracovníky a jejich hodinové sazby pro jejich možné druhy práce v číselníku pracovníků a číselníku druhů prací pracovníků hlavního okna programu OCEP.

Program OCEP automaticky připravuje podklady pro rozdělení úkolových mezd montérům z montážních ceníků dle nastavení v jejich "Vlastnostech". Spočítaná částka na mzdy za celou zakázku (z položek montážních ceníků - ceníků prací použitých v rozpočtu) je tak připravena k rozdělení montérům podle jejich odpracovaných hodin a jejich hodinových tarifů.

U položek HZS je nutné provést přípravu k rozdělení mezd z jednotlivých položek. Přípravou se rozumí výběr pracovníka a zadání počtu hodin z příslušné položky HZS, které v nově zpracovávaném období mezd na této práci strávil. To se provádí ťuknutím na tlačítko "Mzdy" na záložce "Detail" položky HZS.

Okno_Priprava_Mezd_HZS

Tím se otevře výše zobrazené okno, v jehož horní části je položka HZS (hodinové zúčtovací sazby), které se tato příprava na rozdělení mezd týká. Ve spodní části okna je seznam pracovníků (montérů) za období, ve kterých byla tato práce skutečně realizována. U montérů je i jejich hodinová mzda, počet hodin a celková mzda z této položky HZS v aktuálním období. Období u montérů doplní program automaticky až po rozdělení mezd za toto období.

Příprava položky HZS pro rozdělení mezd spočívá ve výběru pracovníka tlačítkem "Nová položka" a zadání jeho počtu odpracovaných hodin u této položky HZS. Jednotlivé položky HZS lze takto rozdělit na mzdy za více období i více montérům.

Tlačítkem "Odstranit" lze smazat vybraný záznam nebo více označených záznamů z tabulky pracovníků.

Ve spodní části okna je celkový součet hodin a mezd za všechny pracovníky a období na aktuální položce HZS. Tato informace je zobrazena i na záložce "Detail" za tlačítkem "Mzdy" položky HZS.

Uzavřením tohoto okna tlačítkem "OK" je vše připraveno k vlastnímu rozdělení mezd u této položky HZS.

Montérům lze takto zadat více či méně hodin (reálně odpracovaných), než je u vlastní položky HZS v rozpočtu. Tím lze například odlišit předpokládaný počet hodin u položky HZS v rozpočtu a skutečně odpracovaný počet hodin této činnosti.