Modul Adresy

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Hlavní okno OCEP > Adresy >

Modul Adresy

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Po přepnutí na záložku "Adresy" na panelu hlavního okna programu OCEP se dostáváme do modulu adresáře firem. Okno modulu "Adresy" je rozděleno stejně jako ostatní moduly na tři části. V levé části okna je strom uživatelského členění adres. V pravé horní části okna je seznam položek (kontaktů/adres) příslušné vybrané skupiny v členění a pod seznamem adres je detail aktuálně vybrané položky (kontaktu/adresy).

OCEP_Adresy

Přidávání položek záznamů do adresáře lze provést několika způsoby. Například z kontextového menu v tabulce, z kontextového menu na větvičce v členění adres, kombinací akceleračních kláves Ctrl+N, pomocí ikony INovaPolozkaSM na panelu hlavního okna a volbou "Nová položka" z menu "Úpravy". Do seznamu stávajících adres program doplní nový prázdný záznam a postaví se do první editační buňky na záložce "Detail" na zadání požadovaných údajů.

Nový kontakt můžeme vyplnit ručně, nebo jej dohledat z veřejných zdrojů na internetu. Online dohledání se provádí podle zadaného IČ stiskem tlačítka za editační buňkou.

V detailu adresy jsou tyto údaje:

Název firmy (název firmy nebo jméno osoby - identifikace kontaktu - maximálně 60 znaků)

Ulice (ulice a číslo popisné - maximálně 40 znaků)

Město (místo sídla firmy / bydliště - maximálně 40 znaků)

PSČ (poštovní směrovací číslo)

Země (pokud je vyplněno, tiskne se na sestavách rozpočtů, faktur a prodejek)

Zkratka (zkratka názvu firmy, reprezentuje příslušnou adresu např. jako dodavatele v detailu materiálové položky - maximálně 7 znaků - musí být v rámci adresáře jednoznačná). Zadání zkratky je vyžadováno v případě, že je kontakt označen jako Dodavatel.

(identifikační číslo) - tlačítko za editační buňkou dohledá na internetu kontakt podle zadaného IČ

DIČ (daňové identifikační číslo) - tlačítko "<<" za editační buňkou předvyplní DIČ z IČ

Kontaktní osoba (jméno a příjmení kontaktní osoby)

Telefon (telefonní číslo na pevnou linku - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí Skype telefonii na číslo pevné telefonní linky - je nutný Skype kredit. Pokud je zadáno více telefonních čísel, Skype použije vždy první telefonní číslo ze seznamu...

Mobil (mobilní telefonní číslo - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí Skype telefonii na mobilní telefonní číslo - je nutný Skype kredit. Pokud je zadáno více telefonních čísel, Skype použije vždy první telefonní číslo ze seznamu...

Skype (přihlašovací jméno do komunikačního programu Skype) - tlačítko za editační buňkou spustí komunikaci programem Skype (zdarma). Modrá ikona na tlačítku signalizuje, že dotyčná osoba je on-line, oranžová ikona - není on-line nebo nebylo možno ověřit existenci přihlašovacího jména.

ICQ (číslo nebo přezdívka uživatele ICQ)

E-mail (adresa elektronické pošty - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí výchozí poštovní program s předvyplněnou adresou

Sleva (sleva v %, která je nabízena aktuálnímu kontaktu při tvorbě rozpočtu nebo faktur)

V detailu adresy je dále volba typu aktuálního kontaktu. Konkrétní zaškrtnutí určuje, jestli se jedná o odběratele nebo dodavatele. U adresy může být současně zaškrtnuto obojí (je to náš dodavatel, ale současně pro něj děláme). Podle těchto zaškrtnutí se v určitých částech programu selektují výběry -  např. pouze dodavatelů (u importu materiálového ceníku) nebo pouze odběratelů (ve fakturaci).

Odstranění kontaktu lze provést také několika způsoby - např. z kontextového menu v tabulce na položce, klávesou Delete, kombinací akceleračních kláves Ctrl+D pomocí ikony IOdstranitSM na panelu hlavního okna a volbou "Odstranit" z menu "Úpravy". Kontakt z adresáře není možné smazat, pokud na něj existují odkazy z jiných záznamů.

Další záložkou vedle "Detailu" je "Komentář", kde si můžeme vést své poznámky ke každému kontaktu. Pokud je u aktuální adresy "Komentář" vyplněn, je to signalizováno tužkou na ikoně této záložky.

Pro vyhledání kontaktu v adresáři, slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá kombinací kláves Ctrl+F, ikonou INajitSM na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".