Omezení ceny rozpočtu

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet >

Omezení ceny rozpočtu

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Rozpočtový program OCEP je určen jak pro jednotlivce na tvorbu malých rozpočtů, tak i pro velké firmy na rozsáhlé, složité a strukturované rozpočty. Tyto potřeby mohou být specifikovány při pořízení programu v jeho licenci. Pro potřebu velkých rozpočtů slouží neomezená verze programu. Licencí může být omezena maximální cena tvořeného rozpočtu.

V případě omezené licence program při tvorbě rozpočtu hlídá cenu bez DPH před slevou, která nesmí překročit hodnotu danou licencí programu. Výše omezení ceny, které je dáno zakoupenou licencí, je vidět v okně "O aplikaci".

Pokud při tvorbě rozpočtu dojde k překročení definované maximální ceny rozpočtu, nelze rozpočet uložit, tisknout a přidávat do něj položky. Tento stav je signalizován buď přímo v okně rozpočtu, v okně Mezivýsledky, dále informačním oknem při přidávání položek do rozpočtu a při jeho ukládání. Uložení rozpočtu je opětovně možné až po tom, co se cena rozpočtu bez DPH před slevou dostane pod nastavený limit. Možností, jak se tomu vyhnout, je pořízení licence bez tohoto omezení.