Požadavky na materiál

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Hlavní okno OCEP > Objednávky >

Požadavky na materiál

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Po vytvoření položkového rozpočtu (nabídky nebo zakázky) známe seznam materiálů a dodávek potřebných k realizace akce. Pokud tyto položky nemáme skladem k dispozici, musíme je objednat. K tomuto účelu slouží modul "Objednávky" programu OCEP. Jednotlivé zakázkové rozpočty mohou vznášet požadavky na rezervaci a zajištění materiálu na jeho montáž. Na základě těchto požadavků se případně koriguje aktuální skladové množství a výsledek se ukládá na doklad objednávky. Ta je směrována konkrétnímu dodavateli z modulu "Adresy" na základě selekce dodavatele u jednotlivých položek z požadavků. Objednávku lze zaslat v elektronické podobě dodavateli.

Požadavky na materiál lze provádět individuálně pro jednotlivé položky nebo hromadně pro více položek najednou.

Požadavek na materiál pro jednu položku:

Požadavek na materiál se provede zmáčknutím tlačítka "Vytvořit požadavek" na záložce "Detail" materiálu nebo dodávky v rozpočtu (pouze u zakázek). Vyvolá se okno, ve kterém zadáme požadované datum vyskladnění (kdy položku potřebujeme pro vlastní montáž). Toto datum lze ručně zadat, nebo vybrat z kalendáře (ťuknutím na ikonu s číslem "15" za editační buňkou).

Požadavky na materiál pro více položek najednou:

Nejprve označíme položky, ze kterých chceme požadavky vytvořit. Zmáčkneme pravé tlačítko myši a z kontextového menu vybereme "Vytvořit požadavek". Vyvolá se okno, ve kterém zadáme požadované datum vyskladnění (kdy položku potřebujeme pro vlastní montáž). Toto datum lze ručně zadat, nebo vybrat z kalendáře (ťuknutím na ikonu s číslem "15" za editační buňkou).

Okno_Pozadovane_Datum_Vyskladneni

Zaškrtnutím volby "Množství navýšit o počítané přirážky za jednotky (prořez…)" se u položek, jejichž jednotky odpovídají nadefinovaným jednotkám u těchto přirážek, povýší množství o nastavená procenta přirážky. Např. vlivem přirážky "Prořez 5%" z jednotek "m" se do požadavků na materiál v hlavním okně ze zakázky uloží místo množství 100m množství povýšené o 5%, to znamená 105m. Tato volba je přístupná pouze v případě, že se v rozpočtu mají počítat nějaké přirážky vázané na jednotky položek.

Zaškrtnutím volby "Zaokrouhlit množství na jednotky nahoru" provede uložení požadovaného množství do modulu "Objednávky" se zaokrouhlením množství na jednotky nahoru. Některé informační systémy při importu objednávky automaticky uříznou u položek desetinná místa, takže při požadavku na 112,5 m kabelu by na objednávku do systému velkoobchodu bylo zadáno množství 112 m. Při zaškrtnutí volby by to bylo 113 m. Tato volba je automaticky předvyplněna z nastavení v Možnostech hlavního okna programu na záložce Obecné.

Požadavky na materiál ze zakázek se ukládají v hlavním okně programu OCEP v modulu "Objednávky" na větvičce "Požadavky na materiál" v členění položek. Sem jsou jednotlivé požadavky ze zakázek vloženy s uložením rozpočtu, na jehož realizaci jsou položky požadovány.

Zakázkový rozpočet - záložka "Detail" položky materiálu

Vytvoreni_Pozadavku

Po vytvoření požadavku je před uložením zakázky tento stav signalizován u položky na záložce "Detail". Tlačítko "Vytvořit požadavek" se změní na "Zrušit požadavek". Jeho stiskem můžeme ještě tento požadavek zrušit. Po uložení zakázky se u položek, kde byl již požadavek vytvořen změní tlačítko na "Opakovat požadavek". Jeho stiskem lze opakovaně u dané položky vznést požadavek, přestože byl již v minulosti vytvořen.

Hlavní okno programu - modul Objednávky - Požadavky na materiál

Modul_Objednavky_Pozadavky

V modulu "Objednávky" hlavního okna OCEP ve větvičce v členění "Požadavky na materiál" je seznam všech požadovaných materiálů nebo dodávek ze všech zakázek. Kompletní informace o jednotlivých položkách požadavků najdeme na záložce "Detail". Je to číslo položky, název, jednotka, požadované množství a číslo zakázky, která položku požadovala včetně data požadovaného vyskladnění položky. Dále je to zkratka dodavatele z adresáře firem, a značka pro případné rozdělení požadavků z číselníku značek požadavků. Na záložce "Detail" najdeme i číslo objednávky, na kterou byla položka směrována a DPH položky. Poslední informací požadavku je kým a kdy byl požadavek vytvořen.

Údaje položky jsou editovatelné pouze v případě ručního pořízení položky. Datum vytvoření požadavku a kdo jej vytvořil nelze editovat.

Tlačítko "Připojit k materiálu/dodávce" slouží k propojení s ceníkovou položkou v případě, že napojení není programem provedeno automaticky při tvorbě požadavku z rozpočtu, nebo při ručním založení nového požadavku, aby bylo jasné o jakou položku z aktuálních ceníků se jedná. Propojení na položku ceníku je signalizováno modrou sponkou u ikony požadavku. Položky požadavků nepropojené s ceníkovou položkou tuto sponku nemají.

Tlačítkem "Zrušit připojení k objednávce" se z položky požadavku odstraní informace, že již byla položka na objednávce, čímž se jeví jako zatím neobjednávaná. Tím nedojde automaticky ke smazání požadavku při naskladnění příjemkou (pokud nemá vyplněno číslo zakázky a nebyl tento požadavek ze zakázky vytvořen) nebo vyskladnění výdejkou (pokud má vyplněno číslo zakázky a byl tento požadavek ze zakázky vytvořen).

Program signalizuje v tabulce požadavků tučně červeně položky s nulovým množstvím. Stejná signalizace je i u položek požadavků, kdy datum požadovaného vyskladnění je nižší než aktuální datum.

Kontextové menu na pravé tlačítko myši na seznamu požadavků dává možnost volbou "Nová položka" ručně připsat požadavek, který v detailu naeditujeme, nebo stiskem tlačítka "Připojit k materiálu/dodávce" převezmeme údaje položky z ceníku.

Další volbou tohoto menu je možnost odstranění označených položek.

Volba "Přejít na navázanou položku" provede přesun do materiálového ceníku na položku, která je navázaná na příslušný požadavek materiálu. Tyto vazby požadavků tvoří program automaticky při tvorbě požadavku ze zakázky. Vazba požadavků je signalizována modrou sponkou u ikony požadavku na materiál. Pokud program OCEP tuto vazbu nevytvořil automaticky (neměl k tomu podklady), lze tuto vazbu vytvořit ručně. Provedeme to výběrem navázané položky po stisku tlačítka "Připojit k materiálu/dodávce" na záložce "Detail" požadavku na materiál.

Volba "Přejít na navázanou položku" přejde buď na záložku "Detail" příslušné navázané položky v ceníku materiálu, nebo na záložku "Skladová karta" příslušné navázané položky v ceníku materiálu, pokud u této položky pro aktuálně vybraný sklad existuje skladová karta. Druhý způsob – přechod na záložku "Skladová karta" v ceníku, je podmíněn výběrem aktuálního skladu v combo boxu v pravém horním rohu hlavního okna OCEP.

Volba "Klonovat" nebo Ctrl+D vytvoří duplicitní položku do požadavků na materiál jako je aktuální položka z tabulky. Klonovat lze i více označených položek najednou.