Subdodávky

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Okno rozpočtu >

Subdodávky

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Subdodávky jsou externí činnosti druhých firem, které účetně procházejí rozpočtem (např. zemní práce, revize…). V modulu "Subdodávky" je tabulkový pohled na jejich seznam a pod ním "Detail" aktuální položky subdodávek.

Okno_Rozpocet_Subdodavky

Ťuknutím pravého tlačítka myši na seznamu subdodávek (v tabulkovém pohledu) program zobrazí aktuální nabídku (kontextové menu), ve které jsou všechny činnosti potřebné pro práci v tomto modulu.

Kontextove_Menu_Subdodavky_Vlastni_Naklady

Kopírovat do rozpočtu

Zkopíruje aktuální položku nebo více označených položek do jiného rozpočtu.Tato volba je jako výchozí i pro zmáčknutí klávesy Enter na tabulce s položkami.

Přesunout do rozpočtu

Přesune aktuální položku nebo více označených položek do jiného rozpočtu.

Klonovat

Vytvoří duplikát aktuální položky, nebo více označených položek. Totéž se provede i kombinací akceleračních kláves Ctrl+D.

Nová položka

Založí mezi subdodávky nový záznam, ve kterém vyplní značku a DPH. Ostatní údaje subdodávky se editují v "Detailu" pod seznamem subdodávek. Je to název – popis subdodávky, nákupní cena (cena, za kterou subdodávku nakupujeme) a naše prodejní cena. Prodejní cenu můžeme dopočítat zadáním obchodní přirážky [%] k nákupní ceně. Dialog výpočtu se vyvolá po stisku tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou prodejní ceny.

Nákupní cena vstupuje do kalkulací rozpočtu. Prodejní cena vstupuje do rekapitulace, kde se počítá celková cena rozpočtu. Další informací u položky je datum a její zařazení v rekapitulaci (URN – upravené rozpočtové náklady nebo VRN – vedlejší rozpočtové náklady).

Odstranit

Provede (s dotazem) odstranění všech označených položek. Totéž lze provést z klávesnice stiskem Delete.

Vybrat vše

Provede výběr všech položek v seznamu subdodávek. Stejně funguje kombinace akceleračních kláves Ctrl+A.

Invertovat výběr

Invertuje výběr položek v seznamu subdodávek. Nevybrané vybere a u vybraných zruší výběr.

Okno mezivýsledků rozpočtu zobrazuje celkové součty všech subdodávek aktuálního rozpočtu nebo subdodávek pro aktuální značku, pokud je v okně rozpočtu aktuální značka vybrána.