Položky

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Okno rozpočtu >

Položky

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

V modulu "Položky" okna rozpočtu se evidují vybrané položky montážních ceníků (ceníků prací), položky materiálů, dodávek a hodinových zúčtovacích sazeb (HZS). V levé části okna je členění položek, v pravé části tabulka s položkami vybrané skupiny v členění a pod tabulkou na záložkách další doplňující informace k vybrané položce z tabulky, které tam lze editovat (na záložce "Detail"). V případě potřeby (podle typu položek) jsou doplňující informace i na dalších záložkách ("Vazby" a "Poznámky"). Na záložce "Poznámky" může být u každé položky definován libovolný text k položce neomezené délky. Tento text se podle nastavení na záložce tiskne nebo netiskne na sestavě položek. Pokud se poznámka tiskne, je signalizována na ikoně položky písmenem "P". Netisknutelná poznámka má u ikony má "P". Existence poznámky je signalizována i přímo na ikoně záložky.

Položky ceníků prací:

Okno_Rozpocet_Prace

U montážních položek (prací) je v tabulce zobrazeno:

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část rozpočtu)

Číslo (katalogové číslo položky - kód specifikující ceník a jeho konkrétní položku)

Název (popis montáže)

Množství (zadané množství montážní položky v rozpočtu)

Cena včetně přirážek (celková spočítaná montážní cena položky včetně vybraných přirážek definovaných pro aktuální montážní ceník)

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto údaje editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - kód specifikující ceník a jeho konkrétní položku - maximálně 30 znaků)

Hmotnost (hmotnost montovaného materiálu v tunách)

DPH (hodnota sazby DPH montážní položky)

Název (popis montáže - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis montáže, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku - maximálně 250 znaků)

Jednotka (jednotka montážní položky)

Množství (zadané množství montážní položky)

Časová norma (normativní spotřeba času na jednotku montáže)

Ceníková cena (ceníková cena)

Pevná cena (pevně definovaná cenu za montáž), která je signalizována v tabulce u ikony položky červeným písmenem "C". Pokud je na ceník definována přirážka, která má být rozpuštěna do položek, neovlivňuje tato přirážka položky s definovanou pevnou cenou.

Značka (začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část rozpočtu)

Koeficient fakturace (koeficient na přepočet fakturační montážní ceny na demontáž (položka je považována za demontáž, pokud je jeden z koeficientů <1))

Koeficient mezd (koeficient na přepočet mezd za montáž na mzdy za demontáž (položka je považována za demontáž, pokud je jeden z koeficientů <1))

dále jsou tu údaje spočítané (za modrým textem)

Cena za montáž (spočítaná dle aktuálního nastavení ve Vlastnostech ceníku, do kterého položka patří, povýšená o přirážky montáží rozpuštěné do položek)

Cena za montáž celkem (spočítaná dle aktuálního nastavení ve Vlastnostech ceníku, do kterého položka patří, povýšená o přirážky montáží rozpuštěné do položek a zadaného množství)

Cena včetně přirážek celkem (celková cena za montáž včetně vybraných přirážek, které se nerozpouští do položek, definovaných pro aktuální montážní ceník)

Cena včetně přirážek a materiálů celkem (celková cena včetně vybraných přirážek a navázaných materiálů v nastaveném množství včetně jejich přirážek)

 

Za editační buňkou druhého názvu je tlačítko se dvěma šipkami "<<". Po jeho stisku se do druhého textového pole názvu nakopíruje obsah hlavního názvu. Druhý název umožňuje alternativní popis položky, který je možno tisknout místo základního, nebo společně s ním. Po nakopírování základního názvu, lze např. odstranit konkrétní specifikaci výrobku...

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Časová norma". Po jeho stisku program doplní do časové normy aktuální montážní položky hodnotu spočítanou z ceníkové ceny, indexu a hodinové sazby.

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Ceníková cena". Po jeho stisku program doplní do ceníkové ceny hodnotu spočítanou z časové normy, hodinovky a indexu.

Tlačítko za editační buňkou "Množství" a "Značka" umožní změnu (množství a značky) aktuální položky z tabulky včetně jejích navázaných položek.

Přímo z rozpočtu můžeme aktualizovat položky do modulu "Ceníky" hlavního okna programu. Akce se vyvolá po stisku tlačítka "Aktualizace ceníku" v pravém dolním rohu na záložce "Detail". Pokud v ceníku již položka existuje, může být aktualizována po její změně v rozpočtu. Pokud v hlavním okně neexistuje a do rozpočtu byla například dopsána ručně, může být uložena do hlavního okna OCEP pro další použití.

Další záložkou u montážní položky je záložka "Vazby". Tam jsou zobrazeny navázané položky (materiál a dodávky) k aktuálně vybrané montážní položce. Existence navázaných položek je signalizována sponkou u položky v tabulce i ikonou na záložce "Vazby".

 

 

Položky materiálů a dodávek:

Okno_Rozpocet_Material

U položek materiálu a dodávek je v tabulce zobrazeno:

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část rozpočtu)

Mezi ikonou položky (žárovkou) a značkou může být zobrazena ikona IDetailSM, která signalizuje u položky vyplněný dlouhý popis nebo obrázek včetně indikace tisku obrázku v rámci sestavy materiálu. Tyto údaje, kromě dalších, najdeme na záložce Detail 2. Obrázek a dlouhý popis položky můžeme zobrazit i přímo na tabulce položek, když se kurzorem myši postavíme na tuto ikonu.

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu)

Název (popis materiálu)

Množství (zadané množství položky v rozpočtu)

Cena včetně přirážek (celková spočítaná prodejní cena navýšená o přirážky)

 

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto informace editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu - maximálně 30 znaků)

Dodavatel (zkratka dodavatele z adresáře firem)

DPH (hodnota sazby DPH položky)

Název (popis materiálu - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis materiálu, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku - maximálně 250 znaků)

Jednotka (jednotka položky materiálu)

Množství (zadané množství položky v rozpočtu)

Nákupní cena (nákupní cena materiálu bez DPH - jeden z podkladů pro výpočet nákladové ceny rozpočtu)

Prodejní cena (spočítaná jednotková prodejní cena položky z nákupní ceny a skupinového nebo položkového rabatu, případně ručně zadaná prodejní cena)

Pevná prodejní cena (pokud je nastavena pevná prodejní cena (je nenulová), prodává se položka za tuto nastavenou cenu a její nastavení je signalizováno u ikony položky červeným písmenem "C". Pokud je na ceník definována přirážka, která má být rozpuštěna do položek, neovlivňuje tato přirážka položky s definovanou pevnou cenou.

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní ceně

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část rozpočtu)

dále jsou tu údaje spočítané (za modrým textem)

Prodejní marže (obchodní přirážka položky = prodejní pultová cena - nákupní cena)

Nákupní cena celkem (jednotková nákupní cena * zadané množství)

Prodejní cena celkem (jednotková prodejní cena * zadané množství)

Prodejní cena celkem včetně přirážek ((jednotková prodejní cena * zadané množství) navýšené o přirážky materiálu, které se nerozpouští do položek)

 

Za editační buňkou druhého názvu je tlačítko se dvěma šipkami "<<". Po jeho stisku se do druhého textového pole názvu nakopíruje obsah hlavního názvu. Druhý název umožňuje alternativní popis položky, který je možno tisknout místo základního, nebo společně s ním. Po nakopírování základního názvu, lze např. odstranit konkrétní specifikaci výrobku...

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Nákupní cena". Po jeho stisku si program vyžádá zadání slevy z prodejní ceny [%] a ze slevy a prodejní ceny dopočítá cenu nákupní. Zadanou hodnotu slevy si program pamatuje pro další přepočet dokud se program OCEP neukončí.

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Prodejní cena". Po jeho stisku si program vyžádá zadání prodejní přirážky (rabatu) [%] a z tohoto rabatu a nákupní ceny dopočítá cenu prodejní. Zadanou hodnotu prodejní přirážky si program pamatuje pro další přepočet dokud se program OCEP neukončí.

Tlačítkem se třemi tečkami "..." za editační buňkou "Množství" a "Značka" umožní změnu (množství a značky) aktuální položky z tabulky včetně jejích navázaných položek.

Tlačítko "Vytvořit požadavek" v detailu aktuální položky zajistí přenos požadované položky do požadavků v hlavním okně programu OCEP. Z požadavků v hlavním okně se připravují položky na objednávku pro dodavatele. Při tvorbě požadavku se zadává datum, kdy má být tento materiál připraven k vyskladnění. Přístupnost tlačítka "Vytvořit požadavek" je vázána na zakoupený modul "Sklady" programu OCEP.

Přímo z rozpočtu můžeme aktualizovat položky modulu "Ceníky" hlavního okna programu. Akce se vyvolá po stisku tlačítka "Aktualizace ceníku >>" v pravém dolním rohu na záložce "Detail". Pokud v ceníku již položka existuje, může být aktualizována po její změně v rozpočtu. Pokud v hlavním okně neexistuje a do rozpočtu byla například dopsána ručně, může být uložena do hlavního okna OCEP pro další použití.

Záložka "Detail 2" položky materiálu nebo dodávky:

Zalozka_Detail2_Material_Rozpocet

Na záložce "Detail 2" mohou být další doplňující údaje k položce:

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu - maximálně 30 znaků)

Název (popis materiálu - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis materiálu, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku - maximálně 250 znaků)

 Tyto údaje jsou totožné, jako na záložce "Detail". Dále je to:

EAN (jednoznačné identifikační číslo výrobku - maximálně 30 znaků)

Popis (dlouhý popis položky)

E-shop (odkaz na internetové stránky daného velkoobchodu (o jehož ceník se jedná) s detailem výrobku. Přechod do e-shopu se provede stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou.)

Obrázek (odkaz na soubor s obrázkem umístěným na internetu, nebo na lokálním disku počítače. Tlačítko se dvěma šipkami za editační buňkou zobrazí obrázek v asociovaném systémovém prohlížeči. Náhled obrázku je vidět i na této záložce s možností zaškrtnout, že chceme i obrázek u této položky na tiskové sestavě. To, jakým způsobem a v jaké velikosti se bude obrázek tisknout se nastavuje v možnostech tisku rozpočtu. Obrázek se do rozpočtu přenese s položkou, nebo jej lze přetáhnout myší do editační buňky "Obrázek" nebo do prostoru jeho zobrazení z libovolného umístění v počítači.)

Výrobce (název výrobce)

Kód výrobce (kódové označení výrobce)

Tyto údaje jsou s položkou přeneseny do rozpočtu z ceníků hlavního okna, pokud jsou v tomto ceníku obsaženy, nebo mohou být pořízeny ručně přímo v rozpočtu, nebo tam pouze editovány.

Další záložkou u položky materiálu nebo dodávky je záložka "Vazby". Tam je zobrazena navázaná položka práce k aktuálně vybrané položce. Existence navázané položky je signalizována sponkou u položky v tabulce i ikonou na záložce "Vazby". V rozpočtu může být navázána ve směru od materiálu nebo dodávky k montáži pouze jedna položka.

 

 

Položky ceníku HZS:

Okno_Rozpocet_HZS

U položek HZS (hodinová zúčtovací sazba) je v tabulce zobrazeno:

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část rozpočtu)

Číslo (katalogové číslo položky)

Název (popis práce)

Množství (zadané množství položky v rozpočtu)

Cena (celková cena položky - sazba za hodinu práce * počet hodin)

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto informace editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - maximálně 30 znaků)

DPH (hodnota sazby DPH položky)

Název (popis práce - maximálně 250 znaků)

Cena (cena za hodinu montáže)

Množství (zadané množství položky HZS - počet hodin)

Značka (začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část rozpočtu)

dále je tu spočítaná hodnota (za modrým textem)

Celková cena (spočítaná dle sazby na hodinu a zadaného množství)

 

Tlačítko "Mzdy" umožní vytvořit podklady pro zpracování mezd z aktuální položky HZS. Přístupnost tlačítka je vázána na zakoupený modul "Mzdy" programu OCEP. Pokud jsou u položky připravené nebo již rozdělené mzdy pracovníkům (montérům), je to signalizováno ikonou u položky v tabulce a celkový počet hodin a mezd je zobrazen za tlačítkem "Mzdy" na záložce "Detail". Další informace v kapitole Mzdy v rozpočtu.

Přímo z rozpočtu můžeme aktualizovat položky modulu "Ceníky" hlavního okna programu. Akce se vyvolá po stisku tlačítka "Aktualizace ceníku >>" v pravém dolním rohu na záložce "Detail". Pokud v ceníku již položka existuje, může být aktualizována po její změně v rozpočtu. Pokud v hlavním okně neexistuje a do rozpočtu byla například dopsána ručně, může být uložena do hlavního okna OCEP pro další použití.

Pro vyhledání položky v rozpočtu slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá kombinací kláves Ctrl+F, ikonou INajitSM na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".