Vazby mezi položkami v rozpočtu

Členění:  Jak co v OCEP udělat > Jak sestavit rozpočet > Další možnosti rozpočtu >

Vazby mezi položkami v rozpočtu

Předchozí stránkaNávrat na přehled kapitolDalší stránka

Vazby mezi položkami v rozpočtu zůstávají tak, jak byly společně s položkami přeneseny do rozpočtu (z nastavení v hlavním okně s možností změny v okně přenosu do rozpočtu). V rozpočtu lze však tyto vazby měnit (rušit a dělat nové). V rozpočtu jsou vazby z několika důvodů. Jedním z nich je vlastnost přirážek montážních ceníků. Tyto přirážky mohou být počítány volitelně i z navázaných materiálových položek. Takto se podle pravidel definovaných od tvůrců montážního ceníku 21M - Elektromontáže počítají přirážky tohoto ceníku. Dalším z důvodů vazeb položek v rozpočtu je dělení materiálu podle příslušnosti k jednotlivým montážním ceníkům. Znamená to, že v rekapitulaci (krycím listu rozpočtu), následuje za vyčíslenou hodnotou prací z montážního ceníku i hodnota materiálu, náležícímu k tomuto montážnímu ceníku. Jedná se o materiál, který je navázán na položky tohoto montážního ceníku. Tím se např. oddělí materiál pro silnoproud, slaboproud, zemní práce a pod.. Dalším důvodem je rychlejší a jednodušší práce s kombinací navázaných položek, než provádět tytéž činnosti zvlášť pro montáže a zvlášť pro materiály (mazání položky, změna množství, změna značky položek, náhrada položek v rozpočtu...).

Program umožňuje předělávat stávající vazby a tvořit vazby nové. Navázané položky jsou vidět vždy na záložce "Vazby" (pod seznamem položek - formulářovým pohledem). Položky s navázanými položkami, mají zobrazenu sponku u ikony (obrázku), která reprezentuje položku vlevo před položkou v tabulce.

V rozpočtu může být materiál navázán pouze na jednu práci. Práce však může být navázána na více materiálů.

Vazby_V_Rozpoctu

Na záložce "Vazby" je tabulka s navázanými položkami. Nad touto tabulkou je tlačítko "Navázat novou práci" nebo "Navázat nový materiál" (materiál nebo dodávku), které umožní navázání položek. Po jeho zmáčknutí se otevírá okno výběru položek.

Okno_Navazat_V_Rozpoctu

V jeho levé části je strom členění položek (okno typu Průzkumník) a vpravo tabulka položek příslušných vybrané skupině v členění. Požadovanou položku lze nalézt běžným způsobem (ve sloupci, podle kterého je setříděno, nebo vyhledáním položky pomocí vyhledávacího okna). Po nalezení požadované položky zmáčkneme tlačítko "Navázat" nebo doubleclick myší na požadované položce. Tím dojde k navázání vybrané položky na aktuální položku v rozpočtu. Tlačítkem "Uzavřít" se provede uzavření okna pro navázání, jinak je možno pokračovat v navazování na aktuální položku.

Na záložce "Vazby" okna rozpočtu dává pravé tlačítko myši nabídku s těmito možnostmi:

Kontextove_Menu_Vazby_V_Rozpoctu

Nová položka

- vyvolá okno navázání položek

Odstranit

- s dotazem odstraní aktuální navázanou položku

Přejít na navázanou položku

- přejde v rozpočtu do Detailu položky, na kterou je ta ve vazbách navázána (z navázaného materiálu přejde přímo na montážní položku na kterou je materiál navázán a opačně z navázané práce přejde na materiál, na který je tato práce navázána). V Detailu je možno editovat její údaje a pak se stejným způsobem vrátit zpět.